Nkomazi Local Municipality Council

Nkomazi local municipality

Cllr JM Mkhatshwa

Executive Mayor

Nkomazi local municipality

Cllr EZ Ngcane

Chief Whip

Nkomazi local municipality

MM MD Ngwenya

Municipal Manager

Cllr CN Hlophe

MMC Planning & Development

Nkomazi local municipality

Cllr EZ Mabuza

MMC Budget & Treassury

MMC Mahlalela

Corporate Services

MMC Mthombo

MMC Planning & Development

Nkomazi local municipality

Cllr PM Mziako

MMC Infrastructure Development